Behovshierarki

En behovsteori er en teori eller tankegang som forsøker å forklare hva de viktigste menneskelige behovene er.

From ECF facebook

From ECF facebook