Fantastisk opparbeidet gang-/sykkelsti gjennom Skytterdalen Bærum kommune har opparbeidet G/S gjennom Skytterdalen fra Solbergveien til Sandvika. Det er godt grusdekke heleveien som svinger seg langs…

Sessongen har startet for Sykkelbussen Ringkollen er et utmerket utgangspunkt for turer gjennom Krokskogen/Nordmarka til Oslo. Du kan bruke hele dagen på turene og finne…