Nasjonal sykkelrute nr. 1 legges om mellom Vik/Moi og Kaldvell i løpet av høsten 2011.

Statens vegvesen legger i disse dager siste hånd på en skiltplan for omlegging av nasjonal sykkelrute 1 gjennom deler av Grimstad. Det er forutsatt at dette arbeidet gjøres så fort nye skilter er levert.

Sykkelrute nr.1 vil få følgende trasee:

  • Fra Moi/Verpet vil den følge Rv-420 om Vikkilen og Biesletta til Grimstad sentrum. (Tidligere gikk denne om Fjære kirke og Laugevoll til Fjæresvingen)
  • Fra Grimstad sentrum vil Sykkelrute nr. 1 fortsette fram til Grooseveien, så Grooseveien til Langemyrkrysset og videre langs Mollandsveien til Molland. Den vil så følge Rv-420 (Gamle E-18) mot Kaldvell.

Tidligere gikk denne sykkelruten opp til Landvik, til Dolholt og på Vestlandske hovedvei til Kaldvell. Det har vært mange som har slitt seg gjennom denne traseen med tunge bører på sykkelen. Veidekket har heller ikke vært egnet for sykkel med smale dekk.

Selv om det ikke er gang- og sykkelvei på hele denne strakningen lang Rv.420, er det lite igjen av tungtrafikk så vi tror dette er en forsvarlig omlegging. Vi vil med denne omleggingen la turistene blant annet få med seg Groos friområde og den flotte utsikten over Groosefjorden i Holvika.

Dette åpner etter hvert for fine lokale rundturer. Spør på turistkontoret etter brosjyren ”På sykkel i Grimstad” .

Kilde: Grimstad Kommune