Behovshierarki

september 11, 2014 0

En behovsteori er en teori eller tankegang som forsøker å forklare hva de viktigste menneskelige behovene er.