Trafikkregler

september 28, 2010 0

En nyttig oversikt over trafikkregler for syklister: Fortau: Du kan sykle på fortau dersom gangtrafikken er liten. Syklingen må ikke medføre fare eller være til…